Schemat organizacyjny

 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 2. Rada Nadzorcza:
     Przewodniczący - Piotr Szyndzielorz
     V-ice Przewodniczący - Dariusz Zajdel
     Sekretarz - Elżbieta Mikitów-Pakura
 3. Zarząd:
     Prezes Zarządu-  Jacek Król

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Przykładowej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

COM_CONTENT_READ_MOREOświadczenia majątkowe