♦  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (49,39,Z)  
♦  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52, 21, Z )
♦  Naprawa i konserwacja maszyn  ( 33, 12, Z)
♦  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  (45, 20, Z);
♦  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych  z wyłączeniem motocykli (45, 32,  Z);
♦  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  (47, 19,  Z);
♦  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw   (47, 30,  Z);
♦  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi ( 68, 20, Z );
♦  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli( 77, 12, Z );
♦  Pozostałe badania i analizy techniczne ( 71, 20, B );
♦  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ( 73,12, D )
♦  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
♦  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z)
♦  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane ( 85.59.B )

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.