Zapytanie ofertowe

"Doposażenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

opartej na systemie kiedyPrzyjedzie.pl"

Termin składania ofert upływa w dniu : 18 stycznia 2019 o godz. 10:00

W załączeniu :

SIWZ z załącznikami


Zamawiający informuje, iż w ramach projektu zostało ogłoszone postępowanie pn.

Doposażenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej opartej na systemie kiedyPrzyjedzie.pl

 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Poniżej Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158402


 Uwaga – zmiana terminu składania i otwarcia ofert oferty

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert

Termin składania ofert:  do dnia 31 stycznia 2019r. do godziny 10:00.

Poniżej Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności, w którym została uwzględniona w/w zmiana :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158402

ogłoszenie po zmianach i z wyjaśnieniami treści zapytania

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161761


Informacja o wybranym wykonawcy:

DYSTEN Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 91, 41-800 Zabrze

Cena ofertowa : 79 888,50 zł

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 7.86 MB Walentyn Łukasz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 styczeń 2019 15:02 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 styczeń 2019 15:04 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 styczeń 2019 18:14 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 styczeń 2019 13:52 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 styczeń 2019 12:53 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 styczeń 2019 12:55 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 styczeń 2019 12:56 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 styczeń 2019 12:59 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 luty 2019 13:04 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 luty 2019 13:05 Walentyn Łukasz