Przetarg nieograniczony

Zakup taboru autobusowego w ramach projektu

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II

Termin składania ofert upływa w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu  opublikowane Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

                                                        - SIWZ z załącznikami

 

Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 30  kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00

 

 

W załączeniu zestawienie otwartych ofert
plik: "zestawienie otwartych ofert 30-04-2018 (cz.2 i cz.3)"

     Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

W załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 marzec 2018 14:37 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 marzec 2018 14:50 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 marzec 2018 14:57 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 marzec 2018 19:55 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 marzec 2018 20:09 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. sobota, 10 marzec 2018 09:19 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. sobota, 10 marzec 2018 09:20 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. sobota, 10 marzec 2018 10:06 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 10 marzec 2018 10:20 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. sobota, 10 marzec 2018 10:24 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 kwiecień 2018 13:33 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 kwiecień 2018 14:29 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 15:51 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 czerwiec 2018 14:57 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 czerwiec 2018 15:00 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 czerwiec 2018 13:46 Henryk Ogaza