Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna


47-100 Strzelce op. ul. 1 Maja 59

NIP 756-000-38-36 Regon 000616899
Nr KRS 0000054067

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy
gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.

Kapitał Zakładowy 4.620.000 zł, z czego wpłacona 4.620.000 zł.