1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  2. Rada Nadzorcza:
       Przewodniczący - Piotr Szyndzielorz
       V-ice Przewodniczący - Dariusz Zajdel
       Sekretarz - Elżbieta Mikitów-Pakura
  3. Zarząd:
       Prezes Zarządu-  Jacek Król

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.