O informacji publicznej

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nastepuje poprzez menu zgromadzone po lewej stronie.

Menu to jest podzielone na działy zawierajace informacje do których dostęp uzyskuje się po kliknięciu na odpowiedniej pozycji menu.

Poprzez menu uzyskuje się dostęp do stron i podstron zawierajacych informacje publiczne.

Aby wyświetlić treść tych stron należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Na treść strony składają się:

  • nagłówek informujący o treści strony
  • tekst zawierajacy upublicznione informacje
  • ewentualne pliki graficzne
  • ewentualne odsyłacze do innych stron
  • informacja o autorze strony
  • data publikacji strony
  • data ostatniej aktualizacji strony