Drukuj
 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 2. Rada Nadzorcza:
     Przewodniczący - Piotr Szyndzielorz
     V-ice Przewodniczący - Dariusz Zajdel
     Sekretarz - Elżbieta Mikitów-Pakura
 3. Zarząd:
     Prezes Zarządu-  Jacek Król

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.